AAOK A12D โรงงาน vape บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รีฟิลตลับหมึก 7ml

ชื่อสินค้า: AAOK A12D พ็อด
ปริมาณการบรรจุ: 7mL
จำนวนปาก: ประมาณ 2500 ปาก
ข้อมูลจำเพาะ: 2 กระสุน/กล่อง
วัสดุ: PCTG
WeChat & โทรศัพท์: 13688838885
$0.00
/ ชิ้น
คำอธิบาย
คำอธิบาย
สอบถาม