AAOK Y03 ระบบปิด vape 6ml ชุดปากกา vape

ขนาด: 118* เส้นผ่านศูนย์กลาง 20mm
น้ำหนัก: 53.8g
ปริมาณการบรรจุ: 6ml
ลวดความร้อน: Nautilus ลวดความร้อนลวดสองเส้น
ความต้านทานการหายใจ: ประมาณ 500PA
จำนวนปาก: ประมาณ 1500 ปาก
คิดค่าใช้จ่าย: ไม่
WeChat & โทรศัพท์: 13688838885
$0.00
/ ชิ้น
คำอธิบาย scene graph
คำอธิบาย

scene graph

สอบถาม