AAOK Y10 2021 vape pod สำลีม้วน 2.2ml 420mah vape pod Mods Kit system

ขนาด: 103.6*26*13.8mm
น้ำหนัก: 36g
ปริมาณการบรรจุ: 2.2ml
ลวดความร้อน: ลวดความร้อนแกนฝ้ายแนวนอน
ความต้านทานการดูด: ประมาณ 500PA
จำนวนปาก: ประมาณ 600 ปาก
สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่: ไม่
WeChat & โทรศัพท์: 13688838885
$0.00
/ ชิ้น
คำอธิบาย scene graph
คำอธิบาย

scene graph
สอบถาม
ver_code